Artikelen

Afdrukken

Algemene Ledenvergadering 2020

Geschreven door Hans. Gepost in Nieuws

 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is op maandag 13 januari 2020, Halve Maanstraat 18a te Oostkapelle.
We beginnen om 20.00 uur. De agenda is als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen en post

3. Notulen vorige vergadering

4. Financieel jaarverslag

5. Secretarieel jaarverslag

6. Rondvraag

7. Sluiting