Historie


Algemeen

De vereniging stelt zich ten doel het organiseren van feestelijkheden in de ruimste zin van het woord in verband met gebeurtenissen, het vorstenhuis betreffende alsmede in verband met andere plaatselijke gebeurtenissen. De vereniging tracht haar doel te bereiken door het organiseren van volks- en kinderspelen, het doen houden van optochten, alsmede het houden van samenkomsten voor de leden en voorts door andere wettige middelen, welke aan het doel bevordelijk kunnen zijn.

De Oranjevereniging Oostkapelle is opgericht op 26 september 1977 door de heren W.A. Jacobse, P. Schoe, A.J. Murre, A. van de Broeke, J.J. Coppoolse en J. Sturm en mevrouw C. van de Broeke.

De Oranjevereniging Oostkapelle is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland te Middelburg in het verenigingsregister volgens nummer 40310004.

Koninginnedag (tegenwoordig Koningsdag)

De eerste Koninginnedag die georganiseerd werd na de oprichting bestond uit kinderspelletjes in de ochtend en spelen voor ouderen in de middag. ’s-Avonds een fiets puzzeltocht met aansluitend bingo. In de loop van de jaren zijn de verschillende onderdelen uitgebreid of gewijzigd. Zoals zang avonden, toneelstukken, wijkenspel en optocht.

4 en 5 mei

Nationale dodenherdenking voor allen, zowel burger als militairen. Die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in de oorlogsituaties en bij vredesmissies.

Nederland onderscheidt zich hiermee van de omringende landen door op twéé dagen aandacht te schenken aan oorlog, vrede en vrijheid: 4 en 5 mei.

4 en 5 mei horen bij elkaar, als de nacht en de dag. 4 mei is een dag van bezinning en gedenken. 5 mei is de dag van de vrijheid. Die dag vieren we onze vrijheid en stellen ons solidair op met mensen die (nog) niet vrij zijn.